سلام مهمان گرامي

برای دسترسی به تمام ویژگی های انجمن، ثبت نام کنید. پس از ثبت نام و ورود به سیستم، شما قادر به دیدن پست ها،ایجاد موضوعات، پاسخ به موضوعات و... خواهید بود.

vipsellerG

SELL CVV COUNTRIES : USA , UK , CA , AU , EU, INTER, ASIAN AND MORE OTHER COUNTRIES… * TYPE : VISA / MASTER / AMEX / DISCO … BIN / DOB / SSN / FULLZ / PASS VBV. – We are looking for a good customers to buy cvv cc and do business long-term, cause we ha

1 ارسال در این موضوع قرار دارد

SELL CVV COUNTRIES : USA , UK , CA , AU , EU, INTER, ASIAN AND MORE OTHER
COUNTRIES…

* TYPE : VISA / MASTER / AMEX / DISCO … BIN / DOB / SSN / FULLZ / PASS VBV.

– We are looking for a good customers to buy cvv cc and do business
long-term, cause we have a huge CVV CC in store everyday to sell , Hack
Credit Card number with CVV .
– The price maybe up and down a little bit based on the fluctuating market,
but we always keep it affordable to balance customer’s benefit and ours.
– You are encouraged to buy a few to test first before we do business
long-term together. Also we have good price to Re-seller , best site to buy
cvv .


* Frequently Asked and Questions
How can I get CVV/CC?
You make payment to us
CVV will be sent to you
How much is balance of CVV/CC?
CVV balance is random, you may get CVV balance over 1,000$ or just 50$. But
the ratio of our CVV balance over 100$ is 90%.
Why should I trust your CVV/CC?
We only sell live and valid CVV/CC that makes us still alive in this market
among thousands of Ripper outside. If you want, you can check CVV again at
http://electronicpromo.mn/ http://electronicpromo.ru/ ,
Visa
We will replace 100% if CVV die or not work
check live cvv fullz cc us uk ca aus jp china

FORMAT CVV RANDOM :
| Card number | Card Exp date | CVV2 | Name on Card | Billing Address |
City | State | Zip Code | Phone number |
FORMAT CVV FULLZ INFO :
| Firstname | Lastname | Address1 | Address2 | City | State | Zipcode |
Country | Phone | SSN | Mother’s Maidenname | Driver Licence | Issued State
| Dob | Card type | Cardname | Cardnumber | Expiry Date | Cvv2 | Atm pin |
Bankname | BankPhone | Routingnumber | Accountnumber | Screenname |
Password |
==================================================
IF CVV NOT GOOD, WE WILL REPLACE
==================================================

Price for Cvv all countries and all kinds :
CREDIT CARD CVV USA : ( Min sell 5 cvv or 3 Fullz cvv)
– Cvv Usa ( visa / master ) : $15 per 1
– Cvv Usa ( amex / disco ) : $18 per 1
– Cvv Usa bin : $20 per 1
– Cvv Usa + Pass Vbv : $30 per 1
– Cvv Usa fullz info : $65 per 1

CREDIT CARD CVV UK : ( Min sell 5 cvv or 3 Fullz cvv)
– Cvv Uk ( visa / master ) : $35 Per 1
– Cvv Uk ( amex / disco ): $35 per 1
– Cvv Uk Bin : $40 per

– Cvv Uk + Pass Vbv : $50 per 1
– Cvv Uk fullz info : $75 per 1

CREDIT CARD CVV CA : ( Min sell 5 cvv or 3 Fullz cvv)
– Cvv Ca ( visa / master ) : $25 per 1
– Cvv Ca ( Amex/ Disco ) : $25 per 1
– Cvv Ca bin : $30 per 1
– Cvv Ca + Pass Vbv : $35 per 1
– Cvv Ca fullz info : $70 per 1

CREDIT CARD CVV AUS : ( Min sell 5 cvv or 3 Fullz cvv)
– Cvv Aus ( visa / master ) : $25 per 1
– Cvv Aus ( Amex/ Disco ) : $25 per 1
– Cvv Aus bin : $30 per 1
– Cvv Aus + Pass Vbv : $35 per 1
– Cvv Aus fullz info : $70 per 1

CREDIT CARD CVV EU (Italy, Danish, The netherlands, Germany, France,
Russian) : ( Min sell 5 cvv or 3 Fullz cvv)
– Cvv Eu ( visa / master ) : $30 per 1
– Cvv Eu ( Amex/ Disco ) : $30 per 1
– Cvv Eu bin : $40 per 1
– Cvv Eu + Pass Vbv : $45 per 1
– Cvv Eu fullz info : $70 per 1

CREDIT CARD CVV ASIA ( Japan, Thailand, Korean, China, Malaysia …): ( Min
sell 5 cvv or 3 Fullz cvv)
– Cvv asia ( visa / master ) : $30 per 1
– Cvv asia ( Amex/ Disco ) : $30 per 1
– Cvv asia Bin : $40 per 1
– Cvv asia + Pass Vbv : $45 per 1
– Cvv asia fullz info : $70 per 1
==================================================

OTHER CREDIT CARD…
– Cvv Italy fullz info : $70 per 1
– Cvv Spain fullz info : $70 per 1
– Cvv Denmark fullz info : $65 per 1
– Cvv Sweden fullz info : $70 per 1
– Cvv France fullz info : $70 per 1
– Cvv Russian fullz info : $60 per 1
– Cvv Germany fullz info : $70 per 1
– Cvv Ireland fullz info : $70 per 1
– Cvv Brazil fullz info : $65 per 1
– Cvv Mexico fullz info : 645 per 1
– Cvv Asia (China, Singapore, Japan, Korean) fullz info : $70 per 1

SELL SSN DOB VALID VERIFIED
– We sell SSN DOB Valid verified, dob kinds and check state SSN (USA).
– We make sure that all SSN vs DOB are along with fresh name valid
verified, because we have software hack getting SSN vs DOB everyday.

DEMO: |william s allen | DOB : 7/17/1963 | SSN : 404983512 | MAIL :
Authorar@yahoo.com | PHONE : 5024194769 | ADD : 315 barracks road #99 ST
| CITY : louisville | STATE : KY | ZIPCODE : 40229 | MMN : stucker

– Price: 1,000 SSN – DOB Infor = $250 | 2,000 SSN – DOB Infor = $400

SOME BIN LIST FOR SELL CVV CC USA, UK, CA, AU, EU
BIN USA:
– CREDIT : 370374, 371008, 371083, 371318, 371346, 371756, 371771, 372154,
372557, 373102, 400169, 400289, 400365, 400752, 400899, 400926,401748,
401799, 402022, 404010 – 99,404982, 405517, 405904, 511628, 511979, 514021,
514641, 514693, 514853, 514938, 515386, 515415, 515596, 519036, 519071,
521819, 528801, 532256, 532272,541761, 541822, 541826, 541827, 541948,
542039, 542120, 542228, 542270, 542271, 542657, 542807, 543143 …

– DEBIT : 324000, 344000,347067, 400336, 400339, 400342, 400806, 401169,
401170, 401171, 401174, 401196, 401645, 401712, 401762, 401838, 401890,
401891, 401980, 401982, 402031, 412291, 413945, 416905, 417929, 417930,
447795, 447935, 447969, 448090, 448101, 448289, 448357, 448358, 448825,
448836, 448916, 448926,511063, 511271, 511459, 511903, 514216, 514225,
514719, 515078, 515349, 520565, 520824, 521703, 526200, 526201…

BIN UK:
– CREDIT : 400880, 401343, 401344, 404842, 413776, 414019, 414691, 454495,
455025, 455206, 455572, 498823, 498824, 402193, 404783, 425719, 426393,
427300 , 448527, 510174, 510241, 518645, 530120, 530123, 540438, 540439,
540440, 543468, 543470, 543474, 543480, 543482, 543484, 543556, 543699,
545100, 545460, 546016, 546019, 546097, 546780, 546811…
– DEBIT : 446221 – 27, 446219, 446221, 446222, 446223, 446224, 446238,
446239, 446247, 446248, 446249, 446250, 446279, 446280, 492181,
492182,465842, 465854, 484424, 491755…

BIN CA:
– CREDIT : 373321, 373328, 373355, 373384, 373494, 373996, 373999, 403276,
403279, 405802, 412650, 453092, 453750, 453818, 453825, 453828, 454032,
454698, 457288, 472583, 519391, 547456, 547511, 547802, 547898, 552612,
552749, 552881, 556051, 558346, 558479, 558700, 558801, 558831, 558974…
– DEBIT : 432190 – 99, 445808, 450644, 450670, 451948, 454003, 458501,
471401, 472476, 486342, 503886, 522122, 528030, 529558, 531704, 531729,
539847, 545409, 551029…

BIN AU :
– CREDIT : 376001, 376008, 376011, 376026, 377702 – 20, 377832, 377850,
377852, 377877, 404341, 405221, 405498, 407220, 407264, 408177, 409349,
409774, 426033, 426610, 434402, 437731, 450912, 450986, 455702, 456444,
456469, 456481, 460184, 463783, 468524, 472437, 483822, 490237, 494053,
498414, 514045, 516337, 516370, 517983, 518182, 519307, 524309, 531357,
535311, 540215, 543568, 543790, 546828, 550201, 552927, 555001, 556050,
558601…


– DEBIT : 401785, 404340, 405497, 406471, 406472, 409771, 411149, 411150,
413300, 413316, 413340, 41570, 418244, 418246, 421529, 421645, 421646,
421699, 423912, 423913, 423914, 423915,423990, 425135, 426035, 426909,
426937, 426938, 426943, 428314, 428315, 428316, 450713, 443499, 456008,
456406, 456474, 461963, 486271, 489981, 493414, 512127, 514813, 515295,
516100 – 09, 516366, 518868, 519244, 519248, 521758, 521793, 528013,
523744, 529529, 533832..

Bin EU (Italy, Denmark, France, The Netherlands, Germany, Russian):

– 401805, 402360, 409015, 413585, 416029, 424607, 425723, 435659, 450608,
450625, 450663, 453243, 454108, 454617, 454618, 455218, 455221, 455262,
456140, 456354, 456542, 456997, 457101, 457109, 457119, 457136, 459996,
461668, 467293, 473116,477547, 486447, 490744 ,490829, 490943, 491889,
492044, 492057, 492119, 492121, 492520, 492591, 493846, 494028,4 96626,
497301, 497306, 523224 ,523252, 523276, 523298, 535329, 541256, 541327,
541869, 543012, 546899, 549003, 549713, 552143…

– AND MANY COUNTRIES OTHER IN STOCK 95% VALID RATE AND HIGH BALANCE…
– LET ME KNOW IF HAVE I WILL SELL FOR YOU
– MY CVV CC IS GOOD AND FRESH, LIVE VALID 100%
– ALL MY CVV ARE CHECKED BEFORE SALE… I WILL REPLACE IF CVV DIE OR NOT GOOD
!
You might also be interested by verified hacker in Hack Paypal Account
transfer , hack western union money transfer online , Dumps track 1/2 with
pin card , egiftcard for sale , hack bank account transfer

BELOW ARE SOME DEMO CVV?

DEMO CVV USA :

4358806658761523|02|24|419|Weng Chan|Weng|Chan|21848 Dolores
Ave|Cupertino|California|95014|United States|4087258518|
5465280080921500|08|20|450|Linda Young|Linda|Young|440 Northpointe
Blvd.|Amherst|Ohio|44001|United States|4409847026|ryoung415@aol.com

DEMO CVV UK :
4462914221854321|04|18|685|Antony Allen|Antony|Allen|28 Hartshill Rd,
Hartshorne|Swadlincote||DE11 7HN|United Kingdom|01283211350|
4921816704367231|04|2017|653|SOHAIL|AHMED|137 Springfield
Road|Moseley|BIRMINGHAM|B13 9ND|UNITED KINGDOM|441217778326|
sohail4001@yahoo.co.uk

DEMO CVV CA :
4505530072545385 | 06 | 16 | 722 | Katie Schedler | 206 – 57 Queen Street N
| Kitchener | ON | N2J 6T7 | CANADA| 5198978393 | k.schedler@hotmail.com |
4538180209327017 |11|2016|612|Becky|McMahon||2919 Juniper
Crescent|Sorrento|British Columbia|V0E 2W2| CANADA| 250-675-2199|
triskeltree@aol.com|

DEMO CVV AU :
5217291310095727|10|18|961|Tanya Kladaric|Tanya|Kladaric|23 Sturt
Court|Taylors Lakes|Victoria|3038|Australia|0422519592|
t.kladaric@hotmail.com
5163610044223202|08|16|593|Estelle Spicer |Estelle|Spicer |14 Rekuna
road|Penguin |Tas |7316|Australia|0467531549|eroxy96@yahoo.com.au

DEMO CVV EU (Italy, Denmark, France, The Netherlands, Germany, Russian):
4970403327153676|05|17|195|Dominique|Dachez|26, Rue Saussier
Leroy|Paris|75017|France|33-147632969|dominique.lesidaner@yahoo.fr
Berta |baquero Gracia|657567628|berta.baquero@hotmail.com|Berta MarÃÂa
Baquero Gracia|| SPAIN => Info Bank: |MASTERCAJAS, S.A.|CREDIT
STANDARD|SPAIN|594038328
4197040130523351|240|02|14|rajaovelona|andry|55335 CORWIN
RD|46514|Indiana|ELKHART|03582576810|ING DIRECT,
N.V.|CREDIT|PREMIER|ITALY|IT

DEMO CVV ASIA (Japan, china, singapore, Malasia, Thailand ) :
4980617087067390 | 09 | 2017 | 345 | NOBUHIKO KAHO | 3-10-802 | KAWASAKI,
NAKAHARA, NAKAMARUKO | 2110012 | Japan

377781222132920|02 |18|4354|Hideki Matsuya | 2-17-1| 152-0031| Japan

How to buy and about deal?
– You make payment fee then send me payment info

– If we check you have sent money we will make

Contact us

Gmail :xaknaki@gmail.com

ICQ : 77773103

TeleGram : @wuyon

http://files.icq.net/get/86YdEbKhzFxncN4bLVANeJ5acfe4bd1ag

https://files.icq.net/get/0bCkEdRxXRsiLMsQzZ2Pjt5d4862ab1ae

https://files.icq.net/get/0c6hxehlHOmQ2U62kUPpF55d51889c1ac

https://files.icq.net/get/28BalIX2IZcjp9k6ZLkSs55a2fe4a11af

https://files.icq.net/get/0d4hqXFQWcfpivSMEll2f55d019e6e1ah

https://files.icq.net/get/0kEfuLArRIPXuXdTZ06T0t5d019b981ah

https://files.icq.net/get/0bAkErDHwOjWUB4TVZjiMy5d019b8a1ah

https://files.icq.net/get/83i5O3n6j4Xyajotdcuibm5d019a791ah

https://files.icq.net/get/0kEbCscwBKcdH8miKrctmX5d019a241ah

https://files.icq.net/get/0hq9ObNmiP71Ic9eXqvHPd5d019a1f1ah

https://files.icq.net/get/07gcUOvs4HoKbaCQguGYdj5d07590a1ad

https://files.icq.net/get/0c1e7jwLRFDlr1tap6We8b5d07589f1ad

https://files.icq.net/get/0bCkELB11oBrdDcwjhiUCs5d03d3dc1ad.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری
    • 1 Posts
    • 248 Views